sunshine

Slovenský jazyk na stredných školách

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2011/2012 kategória A

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, 4. ročník, školský rok 2011/2012, kategória A pre žiakov 3., 4. a 5. ročníka stredných škôl a žiakov 7. a 8. ročníka osemročných gymnázií.

 
Poradie Žiak Trieda Stredná škola / Gymnázium
1. Čiefová Martina Gymnázium P. J.Šafárika, Ul. akademika Hronca 1, Rožňava
2. Pagurková Ivana Ev.spoj.šk.-Ev.kol.gym., Námestie legionárov 3, Prešov
3. Bagiová Alexandra Gymnázium Janka Matúšku, Štvr SNP 1004/34, Galanta
4. Gehrerová Ria Gymnázium J. Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
5. Turčanová Jana Gymnázium, Metodova 2, Bratislava
5. Cesneková Marcela Gymnázium, Párovská 1, Nitra
5. Račková Nikoleta Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec
8. Perignáthová Jana Spojená škola - Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského, Komenského 10, Liptovský Mikuláš