sunshine

Gymnázium, Párovská 1, Nitra

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáKonzervatóriá
Špeciálne stredné školyStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Jazykové školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:150
...z toho počet prijatých študentov:135
...z toho počet zapísaných študentov:111
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:90 %

Vyučovacie predmety

Fyzika na ZŠ

Pikofyz 7-9 Kategóra Sekunda letná čas 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
3. TomᚠŠvihorík Sekunda

Pikofyz 7-9 Kategóra Tercia zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
3. TomᚠŠvihorík Tercia

Matematika na ZŠ

Pikomat 5-6 Kategóra Príma 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
8. Matej Hrmo I. OG
12. TomᚠKrálovič I. OG
24. Žofia Tunová I. OG
29. Samuel Kontroš I.OG
30. Roman Šajter 1. OG
31. Simona Rošková 1. OG
34. Leopold Nemček 1. OG
37. Samuel Rumanovský 1. OG
40. Michal Pokorný 1. OG
42. Sophia Lukáčiková 1. OG

Pikomat 7-9 Kategóra Sekunda letná čas 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
2. TomᚠŠvihorík Sekunda
3. Jarmila Šimková Sekunda
4. Lucia Lopúchová 2. OG
5. Matúš Adamčík 2. OG
12. Mária Mikulová 2. OG

Pikomat 7-9 Kategóra Sekunda zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
7. Matej Hrmo II. OG
19. TomᚠKrálovič II. OG
30. Michaela Marčeková II. OG

Pikomat 7-9 Kategóra Tercia zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
1. Lucia Lopúchová 3. OG
2. Matúš Adamčík Tercia
12. TomᚠŠvihorík Tercia
14. Jarmila Šimková Tercia
17. Šimon Valíček Tercia
18. Zuzana Števková Tercia
27. Martina Némová Tercia
27. Simona Jakubovská Tercia
30. Nina Záhorská Tercia
31. Peter Ballay 3. OG

Pikomat 7-9 Kategóra Kvarta letná čas 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
3. Šimon Hrmo IV. OG

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:72.2 %
Počet testovaných žiakov:95
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:64.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.8

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:68.7 %
Počet testovaných žiakov:101
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.2

Biológia na SŠ

Biologická olympiáda 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
2. Hnátová Silvia
13. Sarker Martin

Francúzsky jazyk na SŠ

Olympiáda vo francúzskom jazyku 2011/2012 kategória 2a

Poradie Žiak Trieda
2. Nitryová Simona

Informatika na SŠ

Olympiáda v informatike 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
5. Horňák Marián

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:81.8 %
Počet testovaných žiakov:52
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.7

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:80.4 %
Počet testovaných žiakov:47
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:11.2

Matematická olympiáda 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
2. Horňák Marián

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:15
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:56.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:13
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:39.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:97 %
Počet testovaných žiakov:158
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:76.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:17.6

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:92 %
Počet testovaných žiakov:195
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:75.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:13.6

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
5. Cesneková Marcela

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy