sunshine

Súkr. konzervatórium, Krčméryho 2, Nitra

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáŠpeciálne stredné školy
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyJazykové školy
Centrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:17
...z toho počet prijatých študentov:10
...z toho počet zapísaných študentov:10
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:58.8 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:78.9 %
Počet testovaných žiakov:23
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:56.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.3

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:81.9 %
Počet testovaných žiakov:23
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.2

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:41.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:53.6 %
Počet testovaných žiakov:25
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.7

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:78.4 %
Počet testovaných žiakov:26
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.8

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy