sunshine

Maďarský jazyk na stredných školách

Maturita-2013 Maďarský jazyk a literatúra (25)

Zoznam stredných škôl zoradených podža dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2012/2013 z predmetu Maďarský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, kožko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

 
Poradie Základná škola Percentil školy Počet žiakov Priemerná úspešnos
1. Gymnázium, Nám. padlých hrdinov 2, Fižakovo 88.9 % 34 73.9 %
2. Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo 87.3 % 34 73.7 %
3. Gymnázium, Zoltána Fábryho 1, Vežké Kapušany 85.7 % 22 72.4 %
4. Gymnázium s VJM, Dunajská 13, Bratislava 79.4 % 60 71 %
5. Gymnázium, Hurbanova 34, Tornaža 76.2 % 24 70.6 %
6. Súkromná SOŠ s VJM, Slovenská 52, Kolárovo 71.4 % 103 69.8 %
7. Gymnázium P.Pázmáňa VJM, Letomostie 3, Nové Zámky 61.9 % 35 66.6 %
8. Gymnázium a ZŠ s VJM, Kuzmányho 6, Košice 55.6 % 42 62 %
9. SPŠ stavebná, Konkolyho 8, Hurbanovo 47.6 % 41 56.3 %
10. Súkromná SOŠ, Mostová 53, Mostová 41.3 % 82 54.6 %
11. Stredná odborná škola, Bratislavská cesta 10, Komárno 39.7 % 45 54.5 %
12. SŠ - SPŠE S. A. Jedlika, Komárňanská 28, Nové Zámky 36.5 % 40 54.4 %
13. SOŠ obchodu a služieb, Budovatežská 32, Komárno 15.9 % 30 47.4 %
14. Stredná odborná škola, J. Majlátha 2, Pribeník 11.1 % 23 44.2 %
15. Stredná odborná škola, 1. mája 1, Hurbanovo 3.2 % 23 42.4 %
16. Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice 1.6 % 31 41 %
17. Cirk. gymnázium s VJM, Brnenské námestie 15, Kolárovo 0 % 17 71.4 %
18. Stredná zdravot. škola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky 0 % 16 63.3 %
19. Ped.a soc.akadémia, J.A.Komenského 12, Lučenec 0 % 16 55.2 %
20. Stredná zdravot.škola, Námestie 1. mája č. 1, Rožňava 0 % 17 54.4 %
21. Stredná odborná škola, Šafárikova 56, Tornaža 0 % 5 53.4 %
22. Spojená škola - Gymnázium Alberta Molnára Szencziho s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec 0 % 9 48.8 %
23. Súkromná SOŠ, Trhovisko 776/1, Zlaté Klasy 0 % 14 48.5 %
24. Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky 0 % 6 48.4 %
25. Súkromná SOŠ, Fučíkova 426, Sládkovičovo 0 % 11 44.2 %