sunshine

Gymnázium P.Pázmáňa VJM, Letomostie 3, Nové Zámky - Érsekújvár

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Centrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:28
...z toho počet prijatých študentov:26
...z toho počet zapísaných študentov:22
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:92.9 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:17
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:51.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:19
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maďarský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Maďarský jazyk a literatúra

Percentil školy:78.7 %
Počet testovaných žiakov:35
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:79.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.6

Maturita-2013 Maďarský jazyk a literatúra

Percentil školy:61.9 %
Počet testovaných žiakov:35
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:66.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5.7

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:12
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:45.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:7
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:36.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Matematická olympiáda 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
14. Balogh Tamás

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:18
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:49.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:12
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:49.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Percentil školy:63.9 %
Počet testovaných žiakov:35
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.9

Maturita-2013 Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Percentil školy:61.9 %
Počet testovaných žiakov:35
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:58.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.5

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy