sunshine

Gymnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Centrá voľného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:51
...z toho počet prijatých študentov:49
...z toho počet zapísaných študentov:47
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:96.1 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:58.6 %
Počet testovaných žiakov:64
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:60 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.6

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:56.1 %
Počet testovaných žiakov:50
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:66.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.4

Maďarský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Maďarský jazyk a literatúra

Percentil školy:90.2 %
Počet testovaných žiakov:40
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:85.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:16

Maturita-2013 Maďarský jazyk a literatúra

Percentil školy:85.7 %
Počet testovaných žiakov:22
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:72.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:11.5

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:14
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:79.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:9
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.4
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:45.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:39.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:84.4 %
Počet testovaných žiakov:25
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:70.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:11.3

Maturita-2012 Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Percentil školy:98.4 %
Počet testovaných žiakov:40
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:79.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:21

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:79.9 %
Počet testovaných žiakov:28
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:71.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.3

Maturita-2013 Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Percentil školy:73 %
Počet testovaných žiakov:22
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:60.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaľ nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy