sunshine

Ped.a soc.akadémia, J.A.Komenského 12, Lučenec

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáStredné odborné školy
Základné umelecké školyJazykové školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:66
...z toho počet prijatých študentov:51
...z toho počet zapísaných študentov:47
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:77.3 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:24 %
Počet testovaných žiakov:63
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:39 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-9.4

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:58.3 %
Počet testovaných žiakov:54
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:58 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.7

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:71.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maďarský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Maďarský jazyk a literatúra

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:16
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Maďarský jazyk a literatúra

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:16
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:38.3 %
Počet testovaných žiakov:22
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:38 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-4.9

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:37.3 %
Počet testovaných žiakov:31
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:3.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:39.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-4.9

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:56.6 %
Počet testovaných žiakov:75
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:8
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:58.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.5

Maturita-2012 Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:16
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:63.2 %
Počet testovaných žiakov:75
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:6
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2

Maturita-2013 Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:16
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:51.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy