sunshine

Gymnázium, Nám. padlých hrdinov 2, Fižakovo

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:38
...z toho počet prijatých študentov:32
...z toho počet zapísaných študentov:29
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:84.2 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:34.6 %
Počet testovaných žiakov:50
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:52.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-2.9

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:18.5 %
Počet testovaných žiakov:52
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-7.6

Maďarský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Maďarský jazyk a literatúra

Percentil školy:72.1 %
Počet testovaných žiakov:36
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:76.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.3

Maturita-2013 Maďarský jazyk a literatúra

Percentil školy:88.9 %
Počet testovaných žiakov:34
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:73.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:13

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:16
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:52.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:11
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:66.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:9
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:45.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:14
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:37.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:66.6 %
Počet testovaných žiakov:23
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.2

Maturita-2012 Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Percentil školy:60.7 %
Počet testovaných žiakov:36
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.1

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:71.3 %
Počet testovaných žiakov:35
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.6

Maturita-2013 Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Percentil školy:77.8 %
Počet testovaných žiakov:34
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.2

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy