sunshine

Francúzsky jazyk na stredných školách

Maturita-2013 Francúzsky jazyk B1 (5)

Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2012/2013 z predmetu Francúzsky jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

 
Poradie Základná škola Percentil školy Počet žiakov Priemerná úspešnosť
1. Gymnázium M.R.Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice 0 % 1 60 %
2. Hotelová akadémia, Stromová 34, Piešťany 0 % 1 46.7 %
3. OA Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín 0 % 14 43.3 %
4. SPŠ, Komenského 1, Trnava 0 % 1 41.7 %
5. Stred. umelec.škola, Staničná 8, Trenčín 0 % 1 26.7 %