sunshine

Hotelová akadémia, Stromová 34, Piešťany

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyCentrá voľného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:51
...z toho počet prijatých študentov:43
...z toho počet zapísaných študentov:40
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:84.3 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:95.3 %
Počet testovaných žiakov:67
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:68.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:19.8

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:3
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:53.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:96.6 %
Počet testovaných žiakov:78
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:74.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:19.6

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:5
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:82.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Francúzsky jazyk na SŠ

Maturita-2013 Francúzsky jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:46.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:4
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:44.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:5
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:37.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:97.9 %
Počet testovaných žiakov:21
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:70.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:27.2

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:19
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:63.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:74.6 %
Počet testovaných žiakov:95
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:66 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.9

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:69.2 %
Počet testovaných žiakov:112
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:67.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5.3

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaľ nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy