sunshine

Stred. umelec.škola, Staničná 8, Trenčín

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Jazykové školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:86
...z toho počet prijatých študentov:52
...z toho počet zapísaných študentov:49
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:60.5 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:70.4 %
Počet testovaných žiakov:88
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:53.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.7

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:12
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:67.3 %
Počet testovaných žiakov:89
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:60.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5.3

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:4
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:80.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Francúzsky jazyk na SŠ

Maturita-2012 Francúzsky jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:4.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:23.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Francúzsky jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:26.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:20 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:67.7 %
Počet testovaných žiakov:26
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:49 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.1

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:79.8 %
Počet testovaných žiakov:25
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:54.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.5

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:64.5 %
Počet testovaných žiakov:134
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.5

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:60.9 %
Počet testovaných žiakov:124
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1.2

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy