sunshine

Pedagog. a soc.akadémia, 1. mája 7, Trenčín

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyJazykové školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:49
...z toho počet prijatých študentov:45
...z toho počet zapísaných študentov:42
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:91.8 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:80.5 %
Počet testovaných žiakov:39
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.9

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:50.8 %
Počet testovaných žiakov:38
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.5

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:15
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:58.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:12
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:48.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:73.6 %
Počet testovaných žiakov:54
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.5

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:65.9 %
Počet testovaných žiakov:50
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.6

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy