sunshine

Piar.gymn. J.Braneckého, Palackého 4, Trenčín

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyJazykové školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:59
...z toho počet prijatých študentov:51
...z toho počet zapísaných študentov:41
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:86.4 %

Vyučovacie predmety

Fyzika na ZŠ

Pikofyz 7-9 Kategóra Kvarta letná čas 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
9. Samuel Chlebana Kvarta A

Matematika na ZŠ

Pikomat 5-6 Kategóra Príma 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
21. Denisa Martinková Príma

Pikomat 7-9 Kategóra Sekunda zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
28. Natália Pavlovičová Sekunda
43. Stella Lifková Sekunda A

Pikomat 7-9 Kategóra Kvarta letná čas 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
7. Samuel Zachara Kvarta A
8. Dominik Rehák Kvarta A
9. Samuel Chlebana Kvarta A

Nemecký jazyk na ZŠ

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 2e

Poradie Žiak Trieda
5. Sluková Dorota

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:76.5 %
Počet testovaných žiakov:62
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:66.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.7

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:52.3 %
Počet testovaných žiakov:73
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.3

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:79.4 %
Počet testovaných žiakov:24
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:60.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.5

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:80.6 %
Počet testovaných žiakov:22
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:11.2

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:3
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:22.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:99.2 %
Počet testovaných žiakov:70
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:79 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:19.9

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:94 %
Počet testovaných žiakov:84
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:76.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.7

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy