sunshine

Nemecký jazyk na základných školách

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 2e

Olympiáda v nemeckom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória 2e pre žiakov šesročných (1. a 2. ročník) a osemročných gymnázií (1. až 4. ročník / príma až kvarta) a tých žiakov uvedených ročníkov, ktorých pobyt v nemecky hovoriacej krajine alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je NJ, netrval dlhšie ako dva mesiace.

 
Poradie Žiak Trieda Základná škola
1. Serdulová Barbora Emília Gymnázium, Študentská 4, Snina
2. Baráth Boris Gymnázium ź. J. Šuleka, Pohraničná 10, Komárno
3. Svitek Marco Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice
4. Mao Xinlu Lucy Súkromná spojená škola Cambridge International School, Úprkova 3663/3, Bratislava
5. Sluková Dorota Piar.gymn. J.Braneckého, Palackého 4, Trenčín
6. Flenko Peter Šport.gymnázium J.Herdu, Jána Bottu 31, Trnava