sunshine

Fyzika na základných školách

Pikofyz 7-9 Kategóra 9 letná časť 2011/2012

Pikofyz 7-9 Kategórie 9 je celoslovenská korešpondenčná súťaž z fyziky určená pre všetkých žiakov 9. ročníka základných škôl. Letná časť školského roka 2011/2012.

 
Poradie Žiak Trieda Základná škola
1. Martin Kotian 9.Základná škola s MŠ, Na výhone 188, Moravany nad Váhom
2. Lucia Bajtošová 9. BZákladná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
3. Daniel Zauška 9. BZákladná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
4. Matej Benko 9. AZákladná škola, Mojmírova 98, Piešťany
5. Daniel Kopf 9.ACZŠ Hradec nad Moravicí, ČR
6. Ján Kurimský 9. ACZŠ sv. Gorazda, Solivarská 49, Prešov
7. Matej Repka 9. BZákladná škola, Májové námestie 1, Prešov
8. Ľuboš Rybanský 9. AZákladná škola s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad
9. Ľubomír Kralovič 9bZákladná škola, Májové námestie 1, Prešov
10. Adrian Száraz 9. BZŠ s MŠ - Alapiskola, Školská 7, Veľký Kýr
11. Dominik Zeman 9. AZákladná škola s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad
12. Anna Majerčíková 9. AZŠ Žofie Bosniakovej, Školská 18, Teplička nad Váhom
13. Marek Kosť 9. BZákladná škola, Sibírska 42, Prešov
14. Martina Kudelčíková 9. AZŠ Žofie Bosniakovej, Školská 18, Teplička nad Váhom
15. Marek Koňak 9. AZákladná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
16. Tomáš Mazán 9. BZákladná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
17. Pavla Švagerková 9. MSpojená škola - ZŠ s MŠ, Letná ulica 3453/34, Poprad
18. Dominika Šavelová 9. MSpojená škola - ZŠ s MŠ, Letná ulica 3453/34, Poprad
19. Daniel Babjak 9. BZákladná škola, Komenského 1962/8, Trebišov
20. Laura Mihoková 9. CZákladná škola, Bajkalská 29, Prešov
21. Matěj Žídek 9. AZŠ TGM Frýdlant n. Ostravicí, ČR
22. Barbara Bortolini 9. MSpojená škola - ZŠ s MŠ, Letná ulica 3453/34, Poprad
23. Martin Ištoňa 9. BZákladná škola, Sibírska 42, Prešov