sunshine

Ukrajinský jazyk na základných školách

T9-2012 Ukrajinský jazyk a literatúra (3)

Zoznam základných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2011/2012 z predmetu Ukrajinský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

 
Poradie Základná škola Percentil školy Počet žiakov Priemerná úspešnosť
1. Spojená škola - ZŠ, Sládkovičova 4, Prešov 75 % 18 78.9 %
2. ZŠ internátna s MŠ, Lesná 909/28, Humenné 50 % 8 71.9 %
3. Základná škola, Chmeľová 136, Chmeľová 25 % 8 64.4 %