sunshine

Prírodoveda na základných školách

Delfín 7-9 Kategóra 7 2011/2012

Delfín 7-9 Kategórie 7 je celoslovenská korešpondenčná súaž z všeobecného rozhžadu v prírodných vedách určená pre všetkých žiakov 7. ročníka základných škôl v školskom roku 2011/2012.