sunshine

Ukrajinský jazyk na základných školách

T9-2013 Ukrajinský jazyk a literatúra (5)

Zoznam základných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2012/2013 z predmetu Ukrajinský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

 
Poradie Základná škola Percentil školy Počet žiakov Priemerná úspešnosť
1. Spojená škola - ZŠ, Sládkovičova 4, Prešov 80 % 18 80 %
2. Základná škola, Ul. čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš 40 % 1 70 %
3. Základná škola, Chmeľová 136, Chmeľová 40 % 7 70 %
4. Základná škola, Severná 21, Moldava nad Bodvou 20 % 1 65 %
5. ZŠ internátna s MŠ, Lesná 909/28, Humenné 0 % 8 60 %