sunshine

Základná škola, Ul. čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyJazykové školyCentrá voľného času

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:47.5 %
Počet testovaných žiakov:51
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:9
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:55.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.6

T9-2013 Matematika

Percentil školy:66.4 %
Počet testovaných žiakov:45
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:64.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.6

T9-2014 Matematika

Percentil školy:87.4 %
Počet testovaných žiakov:40
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:6
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:67 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.3

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:54.3 %
Počet testovaných žiakov:51
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:9
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:54.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:52.3 %
Počet testovaných žiakov:45
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.69
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:67.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.22

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:96.7 %
Počet testovaných žiakov:40
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:6
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:75.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:13.9

Ukrajinský jazyk na ZŠ

T9-2013 Ukrajinský jazyk a literatúra

Percentil školy:40 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:70 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)



Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaľ nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy