sunshine

Základná škola, Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyJazykové školyCentrá voľného času

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:9.5 %
Počet testovaných žiakov:20
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:41 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-16.5

T9-2013 Matematika

Percentil školy:25.8 %
Počet testovaných žiakov:27
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.41
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:52 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-8.03

T9-2014 Matematika

Percentil školy:8.1 %
Počet testovaných žiakov:13
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:34.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:20.9 %
Počet testovaných žiakov:20
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:47.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-7.1

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:34.6 %
Počet testovaných žiakov:27
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.56
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:64.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-3.21

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:31.3 %
Počet testovaných žiakov:13
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:57.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaľ nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy