sunshine

Ruský jazyk na základných školách

Olympiáda v ruskom jazyku 2011/2012 kategória a3

Olympiáda v ruskom jazyku, 42. ročník, školský rok 2011/2012, kategória a3 pre žiakov, ktorí sa narodili a žijú na Slovensku a RUJ je materinským jazykom jedného z rodičov alebo starých rodičov; ktorí sa v čase školskej dochádzky zúčastnili pobyt u v rusky hovoriacej krajine alebo v inej krajine, v ktorej bežne používaným jazykom komunikácie (vyučovacím jazykom) je RUJ a pobyt trval dlhšie ako 2 mesiace (bez obmedzenia); z iného ako slovenského jazykového prostredia (bývalé štáty ZSSR), ak absolvovali viac ako 5 mesiacov školskej dochádzky mimo územia Slovenska.

 
Poradie Žiak Trieda Základná škola
1. Zachar Xénia Súkromné gymnázium, Žitavská 1, Bratislava
2. Bunkin Kristián Základná škola, T. J. Moussona 4, Michalovce
3. Peterková Ľudmila Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
4. Radčenko Kirill Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov
5. Antonov Alexej ZŠ kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra