sunshine

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyGymnáziá
Špeciálne stredné školyStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Centrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:187
...z toho počet prijatých študentov:147
...z toho počet zapísaných študentov:122
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:78.6 %

Vyučovacie predmety

Francúzsky jazyk na ZŠ

Olympiáda vo francúzskom jazyku 2011/2012 kategória 1a

Poradie Žiak Trieda
2. Kadaši Martin

Matematika na ZŠ

Pikomat 7-9 Kategóra Sekunda zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
15. Štefánia Glevitzká Sekunda

Ruský jazyk na ZŠ

Olympiáda v ruskom jazyku 2011/2012 kategória a3

Poradie Žiak Trieda
3. Peterková źudmila

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:43 %
Počet testovaných žiakov:148
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:54.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.6

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:48.5 %
Počet testovaných žiakov:161
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:64.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1.4

Geografia na SŠ

Geografická olympiáda 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
9. Čičmanec Róbert

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:71.4 %
Počet testovaných žiakov:79
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:56.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5.5

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:68.5 %
Počet testovaných žiakov:70
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:56.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5.9

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:57 %
Počet testovaných žiakov:36
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:45.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.7

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:54.1 %
Počet testovaných žiakov:29
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:44.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.1

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 2b

Poradie Žiak Trieda
6. Richter William

Ruský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Ruský jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:35.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Ruský jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:64.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória b3

Poradie Žiak Trieda
3. Sevastyanová Anastasia

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:92.3 %
Počet testovaných žiakov:221
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:73.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.6

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:92.5 %
Počet testovaných žiakov:230
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:75.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2011/2012 kategória B

Poradie Žiak Trieda
7. Rosáková Miroslava

Španielsky jazyk na SŠ

Olympiáda v španielskom jazyku 2011/2012 kategória B

Poradie Žiak Trieda
2. Hromadová Petra

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy