sunshine

Slovenský jazyk na základných školách

T9-2013 Slovenský jazyk a slovenská literatúra (87)

Zoznam základných škôl zoradených podža dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2012/2013 z predmetu Slovenský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, kožko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

Prejdi na stránku:
<< < 1 2 > >>
 
Poradie Základná škola Percentil školy Počet žiakov Priemerná úspešnos
1. ZŠ s MŠ - Alapiskola, Školská 7, Vežký Kýr 98.5 % 10 91 %
2. Základná škola s MŠ VJM, Hlavná 4, Tomášikovo 97.8 % 19 90 %
3. ZŠ S.Petöfiho s MŠ VJM, Fučíkova 425, Sládkovičovo 95.6 % 9 88.3 %
4. ZŠ s MŠ - VJM, Vetvárska 7, Bratislava 95.6 % 9 88.3 %
5. ZŠ s VJM - Alapiskola, Pohranice 245, Pohranice 94.8 % 4 87.5 %
6. ZŠ - Alapiskola, Hlavná 638, Vežký Cetín 94.1 % 9 87.2 %
7. Základná škola, G s VJM, Kuzmányho 6, Košice 93.3 % 17 87.1 %
8. Základná škola s MŠ, Vrbovka 53, Vrbovka 92.6 % 3 86.7 %
9. ZŠ - Alapiskola, Školská 330, Jelenec 91.9 % 7 86.4 %
10. Cirkevná ZŠ s MŠ s VJM, Ke 218, Ke 89.6 % 8 86.2 %
11. ZŠ Ref.kres.cirkvi VJM, Kozmonautov 2, Rožňava 89.6 % 12 86.2 %
12. Základná škola s VJM, Buzica 327, Buzica 89.6 % 8 86.2 %
13. Základná škola s VJM, Hlavná 41/113, Dolný Štál 87.4 % 38 84.7 %
14. Základná škola, Bátka 172, Bátka 85.9 % 19 84.5 %
15. ZŠ J. Endrődyho - Alapi, Mužla 491, Mužla 85.2 % 17 84.1 %
16. Základná škola s VJM, Dunajská 13, Bratislava 83.7 % 15 83.7 %
17. Základná škola s VJM, Baka 351, Baka 82.2 % 14 82.9 %
18. Základná škola s VJM, Školská 10, Vinica 80.7 % 23 82 %
19. ZŠ Gábora Barossa s VJM, Školská 4, Čata 79.3 % 7 81.4 %
20. Základná škola s VJM, Bratislavská 622/38, Vežký Meder 77 % 64 80.9 %
21. ZŠ Ányosa Jedlika s VJM, Školská 845, Zemné 76.3 % 6 80.8 %
22. ZŠ s VJM - Alapiskola, Komenského 1, Želiezovce 74.1 % 39 80.3 %
23. Základná škola s MŠ, Na Parlagu 1, Čebovce 72.6 % 3 80 %
24. Základ.škola s VJM, Štefana Majora 8, Vežké Úžany 71.9 % 13 79.6 %
25. Základná škola M.T., Šrobárova 12, Rimavská Sobota 70.4 % 38 79.2 %
26. ZŠ s MŠ S.Gáspára s VJM, Hlavná 286/2, Číčov 69.6 % 11 79.1 %
27. Základná škola s VJM, Hlavná 120, Horná Potôň 68.9 % 11 78.6 %
28. Základná škola s VJM, Školská 278, Vežké Trakany 68.1 % 12 78.3 %
29. Základná škola s VJM, Nový Život 1, Nový Život 67.4 % 11 78.2 %
30. Zákl.škola s MŠ s VJM, Školská 492, Trhová Hradská 66.7 % 35 78 %
31. ZŠ L.Tarczyho s VJM, Školská 332, Chotín 65.9 % 7 77.1 %
32. ZŠ s VJM - Alapiskola, Eötvösa 39, Komárno 65.2 % 55 77 %
33. ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 24, Šahy 63 % 47 76.5 %
34. Základná škola s VJM, Hlavná 45, Horný Bar 60.7 % 11 76.4 %
35. ZŠ s VJM - Alapiskola, Školská 8, Pribeta 60 % 16 75.6 %
36. Základná škola s VJM, Gemer 61, Gemer 59.3 % 14 75 %
37. Základná škola s VJM, Hlavná 509/22, Okoč 58.5 % 35 74.9 %
38. Základná škola, Hodejov 130, Hodejov 57.8 % 15 74.7 %
39. ZŠ s MŠ s VJM, Školský objekt č.888, Vežká Mača 57 % 17 74.4 %
40. Základná škola s VJM, Školská 784/8, Zlaté Klasy 56.3 % 24 74.4 %
41. Základná škola s VJM, Rybárska 1093/2, Šamorín 55.6 % 51 74.3 %
42. Základná škola s VJM, Školská 348, Vežký Horeš 54.8 % 17 74.1 %
43. Základná škola s MŠ, Školská 50, Nenince 53.3 % 5 74 %
44. Základná škola s VJM, Nám. A. Molnára 2, Senec 51.9 % 17 73.5 %
45. Cirkevná ZŠ s VJM, Trhovisko 1, Dunajská Streda 50.4 % 12 73.3 %
46. Základná škola s MŠ VJM, Školská 233, Bož 48.9 % 13 72.7 %
47. ZŠ s MŠ s VJM, Záhradná 202, Jahodná 48.1 % 17 72.6 %
48. Základná škola s VJM, Vežké Slemence 18, Vežké Slemence 45.9 % 10 71.5 %
49. Základná škola s VJM, Nám. slobody 141, Jesenské 43 % 31 70.3 %
50. ZŠ s VJM - Alapiskola, Moča 417, Moča 42.2 % 7 70 %
Prejdi na stránku:
<< < 1 2 > >>