sunshine

SOŠ stavebná, Staničná 4, Trenčín

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Jazykové školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:66
...z toho počet prijatých študentov:57
...z toho počet zapísaných študentov:47
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:86.4 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:70.2 %
Počet testovaných žiakov:78
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:53.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.7

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:50 %
Počet testovaných žiakov:89
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.5

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:42.4 %
Počet testovaných žiakov:46
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:44.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-6.2

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:30.8 %
Počet testovaných žiakov:75
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:38.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-12.5

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:36 %
Počet testovaných žiakov:28
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:37.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-5.8

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:69.7 %
Počet testovaných žiakov:33
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:49.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5.3

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:50.8 %
Počet testovaných žiakov:107
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:56.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-2.4

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:39.7 %
Počet testovaných žiakov:122
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-4.7

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy