sunshine

Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:54
...z toho počet prijatých študentov:44
...z toho počet zapísaných študentov:39
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:81.5 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:30.4 %
Počet testovaných žiakov:111
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:40.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-7.9

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:44.8 %
Počet testovaných žiakov:121
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:53.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.8

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:33.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Matematika na SŠ

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:60 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:20.2 %
Počet testovaných žiakov:38
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:3.2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:32.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-10.6

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:47.4 %
Počet testovaných žiakov:41
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:42.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-2.2

Ruský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Ruský jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:13
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:48.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Ruský jazyk B1

Percentil školy:76 %
Počet testovaných žiakov:32
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:59.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.2

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:33 %
Počet testovaných žiakov:163
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:6
Priemerná známka školy:3.2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:51.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-7.3

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:26.4 %
Počet testovaných žiakov:195
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:53.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-8.5

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaľ nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy