sunshine

Francúzsky jazyk na stredných školách

Maturita-2012 Francúzsky jazyk B1 (12)

Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu Francúzsky jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

 
Poradie Základná škola Percentil školy Počet žiakov Priemerná úspešnosť
1. Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce 0 % 1 60 %
2. SPŠ, Komenského 1, Trnava 0 % 4 47.5 %
3. Súkr. SOŠ podnikania, Hollého 1380, Senica 0 % 1 43.3 %
4. Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov 0 % 1 40 %
5. Súkromná SOŠ, Ul.gen.M.R.Štefánika 379, Trenčín 0 % 3 35.6 %
6. OA Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín 0 % 18 33.5 %
7. SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava 0 % 3 27.2 %
8. Stred. umelec.škola, Staničná 8, Trenčín 0 % 2 23.3 %
9. Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov 0 % 6 22.2 %
10. Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 0 % 6 17.8 %
11. Spojená škola - SPŠ, Laskomerského 3, Brezno 0 % 3 17.8 %
12. Stredná odborná škola, Pod Sokolice 14, Trenčín 0 % 3 15.6 %