sunshine

Chémia na stredných školách

Chemická olympiáda 2011/2012 kategória A

Chemická olympiáda, 48. ročník, školský rok 2011/2012, kategória A pre žiakov dvoch najvyšších ročníkov vyššieho sekundárneho vzdelávania bez chemického zamerania v celoštátnom kole s možnosou postúpi na medzinárodnú súaž v chémii.