sunshine

Nemecký jazyk na stredných školách

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 2d

Olympiáda v nemeckom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória 2d pre žiakov stredných odborných škôl bez vekového určenia (okrem škôl so študijným odborom obchodného a hotelového zamerania s maturitou) a tých žiakov uvedených ročníkov, ktorých pobyt v nemecky hovoriacej krajine alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je NJ, netrval dlhšie ako dva mesiace.

 
Poradie Žiak Trieda Stredná škola / Gymnázium
1. Schürgerová Katrin Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
2. Hazala Miroslav Stredná odborná škola, Terézie Vansovej 1054/45, Púchov
3. Šipoš Alexander SŠ - SPŠE S. A. Jedlika, Komárňanská 28, Nové Zámky
4. Gurová Eva Stredná zdrav. škola, M. Hattalu 2149, Dolný Kubín
5. Nosko źubomír SPŠ elektrotechnická, Nám. SNP 8, Piešany
5. Fusák Damian Stredná odborná škola, Požná 10, Vežký Krtíš
7. Pajong Filip SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava
8. Antol Jozef Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topžou