sunshine

Ruský jazyk na stredných školách

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória b4

Olympiáda v nemeckom jazyku, 42. ročník, školský rok 2011/2012, kategória b3 pre žiakov zo škôl s týždňovou hodinovou dotáciou RUJ vyššou ako 6 hodín a žiakov 2. - 5. ročníka bilingválnych gymnázií s vyučovacím jazykom slovenským a ruským s vyšším počtom absolvovaných hodín ako 600.

 
Poradie Žiak Trieda Stredná škola / Gymnázium
1. Fuchsová Emma Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava
2. Janotka źuboš Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava
3. Bindzárová Jana Gymnázium, Študentská 4, Snina