sunshine

Stredná zdravot.škola, Námestie 1. mája č. 1, Rožňava

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyCentrá voľného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:17
...z toho počet prijatých študentov:14
...z toho počet zapísaných študentov:11
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:82.4 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:16
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:53 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:90.5 %
Počet testovaných žiakov:44
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:69.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.3

Maďarský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Maďarský jazyk a literatúra

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:12
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:59.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Maďarský jazyk a literatúra

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:17
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:54.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:17
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:22.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:10
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:30.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:35.2 %
Počet testovaných žiakov:21
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:52.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-6.6

Maturita-2012 Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:12
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:66.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:56.2 %
Počet testovaných žiakov:37
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.4
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:61.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.2

Maturita-2013 Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:17
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:47.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaľ nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy