sunshine

Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava-Karlova Ves

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáZákladné umelecké školy

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:151
...z toho počet prijatých študentov:130
...z toho počet zapísaných študentov:113
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:86.1 %

Vyučovacie predmety

Francúzsky jazyk na ZŠ

Olympiáda vo francúzskom jazyku 2011/2012 kategória 1c

Poradie Žiak Trieda
3. Slivovičová Alexandra

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:6
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:83.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:64.3 %
Počet testovaných žiakov:105
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.2

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:45.8 %
Počet testovaných žiakov:64
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.2

Francúzsky jazyk na SŠ

Maturita-2012 Francúzsky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:7
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Francúzsky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:50.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:59.1 %
Počet testovaných žiakov:51
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:50.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.1

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:62 %
Počet testovaných žiakov:28
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:53.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.4

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:4
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:52.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:4
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:40.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:90.7 %
Počet testovaných žiakov:163
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:73.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.1

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:87.1 %
Počet testovaných žiakov:118
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.2

Taliansky jazyk na SŠ

Maturita-2012 Taliansky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:64.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy