sunshine

SŠ - Gym.šk.bratov, Čachtická 14, Bratislava-Rača

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyGymnáziá
Stredné odborné školyZákladné umelecké školy

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:43
...z toho počet prijatých študentov:38
...z toho počet zapísaných študentov:37
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:88.4 %

Vyučovacie predmety

Fyzika na ZŠ

Pikofyz 7-9 Kategóra Sekunda zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
6. Matej Lanča Sekunda A
9. TomᚠZako Sekunda
11. Hana Komendová Sekunda

Pikofyz 7-9 Kategóra Tercia zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
17. Katarína Stružová Tercia
29. Filip Noga Tercia

Pikofyz 7-9 Kategóra 9 zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
7. Adriana Weinlichová 9. A
8. Ivan Novák 9. A
20. Gabriela Izakovičová 9. A

Matematika na ZŠ

Pikomat 7-9 Kategóra Sekunda letná čas 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
1. Andrea Jonásová Sekunda A

Pikomat 7-9 Kategóra Tercia zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
3. Andrea Jonásová Tercia

Pikomat 7-9 Kategóra 9 zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
14. Gabriela Izakovičová 9. A
15. Adriana Weinlichová 9. A

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:31.6 %
Počet testovaných žiakov:41
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:51.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-3.7

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:39.5 %
Počet testovaných žiakov:35
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.5

Francúzsky jazyk na SŠ

Maturita-2012 Francúzsky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:85.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Francúzsky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:50.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:15
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:46.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:9
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:42.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:5
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:4
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:78.9 %
Počet testovaných žiakov:49
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.1

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:79.8 %
Počet testovaných žiakov:41
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.1

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy