sunshine

Gymnázium, Senecká 2, Pezinok

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyZákladné umelecké školy
Jazykové školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:80
...z toho počet prijatých študentov:70
...z toho počet zapísaných študentov:65
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:87.5 %

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

Pikomat 5-6 Kategóra Príma 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
4. Pavol Kebis Príma Ao

Pikomat 7-9 Kategóra Sekunda zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
9. Pavol Kebis Sekunda A

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:38.9 %
Počet testovaných žiakov:89
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:53.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.6

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:49.9 %
Počet testovaných žiakov:69
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1.8

Fyzika na SŠ

Turnaj mladých fyzikov 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
4. Blašková Kristína, Dej Adam, Kučera źubomír, Mrózek Drahomír, Slezák Peter

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:63.2 %
Počet testovaných žiakov:26
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:52.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:56.7 %
Počet testovaných žiakov:26
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:50.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.4

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:9
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:38.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:84.7 %
Počet testovaných žiakov:90
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:11.4

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:81.3 %
Počet testovaných žiakov:84
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:71.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.8

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy