sunshine

Stredná odborná škola, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školy

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:63
...z toho počet prijatých študentov:58
...z toho počet zapísaných študentov:58
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:92.1 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:78.4 %
Počet testovaných žiakov:44
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:64.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.3

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:82.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:93.6 %
Počet testovaných žiakov:57
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:19.4

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:51.6 %
Počet testovaných žiakov:102
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:60.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.4

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy