sunshine

Súkr. SUŠ animov.tvorby, Vlastenecké námestie 1, Bratislava-Petržalka

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyJazykové školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:39
...z toho počet prijatých študentov:25
...z toho počet zapísaných študentov:24
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:64.1 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:88.9 %
Počet testovaných žiakov:43
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:60.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.3

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:4
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:76 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:96.2 %
Počet testovaných žiakov:30
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:19.1

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:8
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:75.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:55.8 %
Počet testovaných žiakov:51
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:58.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.7

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:62.6 %
Počet testovaných žiakov:44
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:7
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1.8

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy