sunshine

Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:46
...z toho počet prijatých študentov:38
...z toho počet zapísaných študentov:30
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:82.6 %

Vyučovacie predmety

Francúzsky jazyk na ZŠ

Olympiáda vo francúzskom jazyku 2011/2012 kategória 1b

Poradie Žiak Trieda
7. Ondková Nina

Dejepis na SŠ

Dejepisná olympiáda 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
3. Mičurová Gabriela
10. Pavelčík Vladimír

Dejepisná olympiáda 2011/2012 kategória B

Poradie Žiak Trieda
4. Ščavnický Jakub

Geografia na SŠ

Geografická olympiáda 2011/2012 kategória CD

Poradie Žiak Trieda
1. Lörinc Michal

Geografická olympiáda 2011/2012 kategória Z

Poradie Žiak Trieda
1. Lörinc Michal

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy