sunshine

Základná škola SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyGymnáziá
KonzervatóriáStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Jazykové školyCentrá vožného času

Vyučovacie predmety

Francúzsky jazyk na ZŠ

Olympiáda vo francúzskom jazyku 2011/2012 kategória 1a

Poradie Žiak Trieda
3. ureková Karin

Olympiáda vo francúzskom jazyku 2011/2012 kategória 1b

Poradie Žiak Trieda
4. Kováčová Katarína

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:98.8 %
Počet testovaných žiakov:44
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:84.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:27.4

T9-2013 Matematika

Percentil školy:99.7 %
Počet testovaných žiakov:31
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:87.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:27.51

T9-2014 Matematika

Percentil školy:98.2 %
Počet testovaných žiakov:51
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:79.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:24.6

Nemecký jazyk na ZŠ

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 1c

Poradie Žiak Trieda
3. Lőbner Michael

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:99.5 %
Počet testovaných žiakov:44
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:78.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:24.4

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:99 %
Počet testovaných žiakov:31
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.71
Priemerná úspešnos školy v testovaní:86.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:18.55

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:99.5 %
Počet testovaných žiakov:51
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:83.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:21.1

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy