sunshine

Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyCentrá voľného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:60
...z toho počet prijatých študentov:59
...z toho počet zapísaných študentov:58
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:98.3 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:18.6 %
Počet testovaných žiakov:46
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:48 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-7.4

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:69.5 %
Počet testovaných žiakov:52
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:71.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.9

Dejepis na SŠ

Dejepisná olympiáda 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
2. Fiťma Rastislav

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:7
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:51 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:11
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:74.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Matematická olympiáda 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
9. Bak Patrik

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:4
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:33.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:4
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:49.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Ruský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Ruský jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:10
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:56 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Ruský jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:9
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:69.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:68.4 %
Počet testovaných žiakov:60
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:63.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.1

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:77 %
Počet testovaných žiakov:68
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:70.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.3

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaľ nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy