sunshine

Gymnázium, 17. novembra 1180/16, Topožčany

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáKonzervatóriá
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:147
...z toho počet prijatých študentov:135
...z toho počet zapísaných študentov:125
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:91.8 %

Vyučovacie predmety

Francúzsky jazyk na ZŠ

Olympiáda vo francúzskom jazyku 2011/2012 kategória 1c

Poradie Žiak Trieda
4. Dabin Kevin

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:40.3 %
Počet testovaných žiakov:129
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:54.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.9

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:40.1 %
Počet testovaných žiakov:118
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.4

Geografia na SŠ

Geografická olympiáda 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
10. Gálisová Michaela

Geografická olympiáda 2011/2012 kategória CD

Poradie Žiak Trieda
4. Goga Tomáš

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:85.7 %
Počet testovaných žiakov:28
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:64.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:13.8

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:65.1 %
Počet testovaných žiakov:37
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.5

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:13
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:48.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:18
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:40.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Ruský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Ruský jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:6
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:39.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Ruský jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:4
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:33.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:83 %
Počet testovaných žiakov:149
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.6

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:81 %
Počet testovaných žiakov:143
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:71.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.7

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy