sunshine

Spoj škol. SOŠ, Chemikov 8, Nováky

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
Základné umelecké školyCentrá vožného času

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:33.5 %
Počet testovaných žiakov:78
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:41.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-6.6

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:19.4 %
Počet testovaných žiakov:64
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:43.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-11.6

Dejepis na SŠ

Dejepisná olympiáda 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
11. Belanec Matúš

Geografia na SŠ

Geografická olympiáda 2011/2012 kategória CD

Poradie Žiak Trieda
6. Oršulová Veronika

Chémia na SŠ

Chemická olympiáda 2011/2012 kategória FE

Poradie Žiak Trieda
2. Konušová Lenka
3. Polák Roman
4. Besedová Branislava
5. Pleško Juraj
8. Slepčanová Lucia
10. Motúzová Lenka

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:20 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:23.8 %
Počet testovaných žiakov:27
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:33.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-9.7

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:15.5 %
Počet testovaných žiakov:22
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:31.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-12.8

Ruský jazyk na SŠ

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória b2

Poradie Žiak Trieda
2. Jalová Katarína

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:42.3 %
Počet testovaných žiakov:109
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:54.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-4.6

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:31.5 %
Počet testovaných žiakov:91
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:54.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-7

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy