sunshine

Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, Levice

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáŠpeciálne stredné školy
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:147
...z toho počet prijatých študentov:127
...z toho počet zapísaných študentov:103
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:86.4 %

Vyučovacie predmety

Fyzika na ZŠ

Pikofyz 7-9 Kategóra Sekunda zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
4. TomᚠBelák Sekunda

Matematika na ZŠ

Pikomat 5-6 Kategóra Príma 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
1. TomᚠBelák Príma
26. Oto Stanko Príma

Pikomat 7-9 Kategóra Sekunda zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
12. TomᚠBelák Sekunda
21. Oto Stanko Sekunda

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:64.9 %
Počet testovaných žiakov:117
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.4

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:67.6 %
Počet testovaných žiakov:119
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.9

Dejepis na SŠ

Dejepisná olympiáda 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
5. Mališka Martin

Dejepisná olympiáda 2011/2012 kategória B

Poradie Žiak Trieda
3. Plášek Ivan

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:93 %
Počet testovaných žiakov:55
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:19.3

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:85.5 %
Počet testovaných žiakov:42
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:64 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:13.1

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:12
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:47.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:13
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:49.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Ruský jazyk na SŠ

Maturita-2013 Ruský jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:78.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:97.9 %
Počet testovaných žiakov:151
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:77.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:18.3

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:96.7 %
Počet testovaných žiakov:142
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:78.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:16.4

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy