sunshine

Gymnázium, Šrobárova 1, Košice-Staré Mesto

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáKonzervatóriá
Špeciálne stredné školy

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:145
...z toho počet prijatých študentov:122
...z toho počet zapísaných študentov:109
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:84.1 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:52.7 %
Počet testovaných žiakov:119
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.1

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:58.3 %
Počet testovaných žiakov:129
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:67.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:70.7 %
Počet testovaných žiakov:60
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5.1

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:78.5 %
Počet testovaných žiakov:52
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.1

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:79.6 %
Počet testovaných žiakov:27
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:56.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.1

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:73.7 %
Počet testovaných žiakov:22
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:51 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.5

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:94.1 %
Počet testovaných žiakov:154
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:15.4

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:96.4 %
Počet testovaných žiakov:168
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:77.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:16

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy