sunshine

Gymnázium K. Štúra, Nám. slobody 5, Modra

Legenda k mape:

Základné školyStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Centrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:47
...z toho počet prijatých študentov:44
...z toho počet zapísaných študentov:40
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:93.6 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:38.4 %
Počet testovaných žiakov:43
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:53.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.7

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:73.8 %
Počet testovaných žiakov:54
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:72.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.6

Francúzsky jazyk na SŠ

Maturita-2012 Francúzsky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:85.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Geografia na SŠ

Geografická olympiáda 2011/2012 kategória CD

Poradie Žiak Trieda
12. Kratochvílová Sarah

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:50.8 %
Počet testovaných žiakov:22
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:47.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-3.7

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:82.6 %
Počet testovaných žiakov:27
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.2

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:12
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:45 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:84.8 %
Počet testovaných žiakov:58
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:11.4

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:85.3 %
Počet testovaných žiakov:57
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:73.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:11.5

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy