sunshine

Gymnázium, Park mládeže 5, Košice-Sever

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
KonzervatóriáStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Jazykové školyCentrá voľného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:152
...z toho počet prijatých študentov:139
...z toho počet zapísaných študentov:127
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:91.4 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:36.5 %
Počet testovaných žiakov:94
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:53 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-2.4

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:16.9 %
Počet testovaných žiakov:72
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:55.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-7.9

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:80.1 %
Počet testovaných žiakov:24
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:60.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.6

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:71.9 %
Počet testovaných žiakov:30
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:58.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:38.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:87.7 %
Počet testovaných žiakov:161
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:71.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.7

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:86.3 %
Počet testovaných žiakov:139
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:73.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:11.8

Španielsky jazyk na SŠ

Maturita-2012 Španielsky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:3
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:50.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Španielsky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:62.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Olympiáda v španielskom jazyku 2011/2012 kategória D

Poradie Žiak Trieda
2. Horňáková Zuzana

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaľ nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy