sunshine

Gymnázium bilingválne, Tomáša Ružičku 3, Žilina

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáKonzervatóriá
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyJazykové školy
Centrá voľného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:72
...z toho počet prijatých študentov:62
...z toho počet zapísaných študentov:48
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:86.1 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:99 %
Počet testovaných žiakov:43
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:78.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:30

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:7
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:72.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:81.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:83.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Biológia na SŠ

Biologická olympiáda 2011/2012 kategória B

Poradie Žiak Trieda
6. Mišíková Lenka

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:11
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:61.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:13
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:59 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:99.3 %
Počet testovaných žiakov:73
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:79.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:20.1

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:97.4 %
Počet testovaných žiakov:69
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:78.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:17.1

Španielsky jazyk na SŠ

Olympiáda v španielskom jazyku 2011/2012 kategória D

Poradie Žiak Trieda
1. Pazderníková Simona

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaľ nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy