sunshine

Gymnázium, Hlinská 29, Žilina

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáStredné odborné školy
Základné umelecké školyCentrá voľného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:158
...z toho počet prijatých študentov:126
...z toho počet zapísaných študentov:105
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:79.7 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:31.9 %
Počet testovaných žiakov:154
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:51.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-3.7

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:38.4 %
Počet testovaných žiakov:139
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:61.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.6

Geografia na SŠ

Geografická olympiáda 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
5. Kordovaníková Dana

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:52.1 %
Počet testovaných žiakov:54
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:47.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-3.2

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:67.1 %
Počet testovaných žiakov:45
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:56.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5.4

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:15
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:52.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:19.5 %
Počet testovaných žiakov:21
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:34.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-10.3

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 2c

Poradie Žiak Trieda
5. Chlebinová Jana

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:91.3 %
Počet testovaných žiakov:172
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:73.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.2

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:82.4 %
Počet testovaných žiakov:162
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:72 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.2

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaľ nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy