sunshine

Gymnázium T. Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyCentrá voľného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:92
...z toho počet prijatých študentov:78
...z toho počet zapísaných študentov:72
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:84.8 %

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

Pikomat 7-9 Kategóra Sekunda zimná časť 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
41. Erik Virostko II. O

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:38.1 %
Počet testovaných žiakov:72
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:53.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-2

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:38.7 %
Počet testovaných žiakov:47
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:61.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.6

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:77.5 %
Počet testovaných žiakov:29
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.4
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:59 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.2

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:66.8 %
Počet testovaných žiakov:32
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:56.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5.2

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:47.8 %
Počet testovaných žiakov:23
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:41.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-3.2

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:55.6 %
Počet testovaných žiakov:37
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:45 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.5

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 2c

Poradie Žiak Trieda
2. Bolešová Monika

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:93.1 %
Počet testovaných žiakov:95
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:74.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:15.1

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:88.2 %
Počet testovaných žiakov:84
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:74.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.4

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaľ nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy