sunshine

Základná škola s MŠ, Za kasárňou 2, Bratislava-Nové Mesto

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyJazykové školyCentrá vožného času

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:94.3 %
Počet testovaných žiakov:55
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:9
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:17.4

T9-2013 Matematika

Percentil školy:89.8 %
Počet testovaných žiakov:21
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:2.71
Priemerná úspešnos školy v testovaní:73.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:13.5

T9-2014 Matematika

Percentil školy:81.8 %
Počet testovaných žiakov:55
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:9
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:64.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.7

Pikomat 5-6 Kategóra 6 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
29. Adam Sršeň 6. D

Pikomat 7-9 Kategóra 7 zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
24. Adam Sršeň 7. D

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:97.3 %
Počet testovaných žiakov:55
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:9
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:71.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:16.9

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:90.4 %
Počet testovaných žiakov:21
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:2.29
Priemerná úspešnos školy v testovaní:76.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.25

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:87.3 %
Počet testovaných žiakov:55
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:9
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.3

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Škola je hrozná,nikto nevenuje ničomu a nikomu pozornos. Svoje diea by som do tejto školy určite neprihlásil. S ochotou personálu som bol velmi nespokojný.

Zapísal/a rodič/ka Ladislav dňa 8. januára 2015.

Najbližšie školy