sunshine

Stredná odborná škola, Račianska 105, Bratislava-Nové Mesto

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
Špeciálne stredné školyStredné odborné školyZákladné umelecké školy

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:22
...z toho počet prijatých študentov:17
...z toho počet zapísaných študentov:17
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:77.3 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:14.4 %
Počet testovaných žiakov:40
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:35.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-13

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:34.5 %
Počet testovaných žiakov:36
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:50.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-5.1

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:29.4 %
Počet testovaných žiakov:23
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:35.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-7.6

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:18
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:32 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:15.9 %
Počet testovaných žiakov:65
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:3.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:47.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-11.7

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:13.3 %
Počet testovaných žiakov:56
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:3.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:49.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-12.7

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy