sunshine

Základná škola s MŠ, Sibírska 39, Bratislava-Nové Mesto

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyJazykové školyCentrá vožného času

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:62 %
Počet testovaných žiakov:18
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:60 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.5

T9-2013 Matematika

Percentil školy:66.3 %
Počet testovaných žiakov:12
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:3.33
Priemerná úspešnos školy v testovaní:64.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

T9-2014 Matematika

Percentil školy:70.2 %
Počet testovaných žiakov:6
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:60 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:86.6 %
Počet testovaných žiakov:18
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.4

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:37.4 %
Počet testovaných žiakov:12
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.67
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:48.1 %
Počet testovaných žiakov:6
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy